Author: admin

Yhteinen terveys tunnetuksi yhteiskunnan eri toimijoille

Yhteinen terveys tunnetuksi -hankkeessa järjestetään kesäkuussa poikkitieteellinen työpaja. Tarkoituksena on tuoda yhteen eri osa-alueilla vaikuttavia tahoja, jotka joko suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat Yhteiseen terveyteen yhteiskunnassamme....

Onnistunut työpaja -koulutus

One Health Finland järjesti jäsenilleen Onnistunut työpaja -koulutuksen osana Sitran rahoittamaa Yhteinen terveys tunnetuksi -hanketta. Työpajakoulutuksen veti ELT Mariella Aalto-Araneda. Lisätietoa hankkeesta löydät blogistamme ja Sitran sivuilta....

Antibioottiresistenssityöpaja lukiolaisille 2022

One Health Finland ry pääsi jälleen parin vuoden koronaviruspandemian aiheuttaman tauon jälkeen järjestämään antibioottiresistenssityöpajan lukiolaisille. Työpajaan kutsuttiin Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun toista sekä kolmatta vuotta lukiota käyviä opiskelijoita, ja se järjestettiin 10.11.2022, juuri ennen WHO:n World Antibiotic Awareness Week-kampanjaa (WAAW). Työpajaan osallistui yhteensä 20 nuorta. ...

Yhteinen terveys tunnetuksi -hanke

Yhteinen terveys tunnetuksi on hanke, jolle One Health Finland ry (OHF) haki Sitralta rahoitusta. Positiivisen rahoituspäätöksen myötä hanke toteutetaan joulukuun 2022 ja syyskuun 2023 välisenä aikana ja hankkeeseen on palkattu kaksi osa-aikaista työntekijää: Projektijohtaja Minna Maunula sekä projektikoordinaattori Sanni Haahti. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii OHF:n puheenjohtaja Johanna Muurinen....

Antibioottiresistenssi-ilta 2022

One Health Finland ry järjestää tänä vuonna kaikille avoimen Antibioottiresistenssi-illan perjantaina 25.11.2022 klo 18–20 Helsingin Meilahden Terkko Health Hubissa. Tapahtuma keskittyy tällä kertaa tarkastelemaan antibioottiresistenssiä ihmisten aiheuttamana ongelmana, jossa ratkaisuja on etsittävä myös luonnontieteiden ulkopuolelta, sillä ainoastaan ihmiset voivat sen ratkaista....

One Health Day 2021: Yhteistä terveyttä elinympäristöjen ehdoilla

Vuoden 2021 One Health Day -tapahtuma järjestettiin tuttuun tapaan 3.11. Helsingin Tiedekulmassa. Tapahtumassa pohdittiin yksilön valintoja antibioottiresistenssiongelman hallintaan liittyen, miten puhtaan veden saatavuus on kaiken elämän välttämättömyys sekä mitä hyvää metsäluonto tekee meidän kaikkien terveydelle....

Antibioottiresistenssi-ilta 2019

One Health Finland ry järjestää tänä vuonna kaikille avoimen Antibioottiresistenssi-illan perjantaina 15.11.2019 klo 17.00-19.00 Helsingin keskustan Tiedekulmassa. Antibioottiresistenssiä tarkastellaan tapahtumassa kliinisen, eläinlääketieteen, ympäristötieteiden sekä sosiologian aloilta tulevien asiantuntijoiden tuomien näkökulmien kautta....

One Health Day 2019: Globaalimuutos ja terveys

OHF järjestää vuoden 2019 One Health -päivän tapahtuman yhteistyössä Future Earth Suomi (FES) kanssa. Globaalimuutos ja terveys seminaarissa ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia terveyteen pohditaan neljän eri alan ammattilaisen johdolla. ...