Month: September 2023

Me ja maapallo – miten vaalia yhteistä terveyttä? -julkaisu nyt saatavilla

OHF on toteuttanut tänä vuonna Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran rahoittaman Yhteinen terveys tunnetuksi -hankkeen, jonka tavoitteena oli tuoda yhteinen terveys tunnetuksi päättäjille, tutkijoille ja suurelle yleisölle. Osana hanketta tuotettiin Me ja maapallo - miten vaalia yhteistä terveyttä? -julkaisu, jonka tarkoituksena on lisätä ymmärrystä yhteisestä terveydestä. ...

Yhteinen terveys tunnetuksi -työpajan yhteenveto

Yhteinen terveys tunnetuksi -työpaja järjestettiin kesäkuussa yhteisen terveyden ympärillä työskenteleville tutkimuslaitosten, ministeriöiden, yliopistojen ja järjestöjen toimijoille. Päivän mittaiseen työpajaan osallistui 26 asiantuntijaa 21:stä eri sidosryhmästä. Tarkoituksena oli mahdollistaa poikkitieteellistä keskustelua yhteiseen terveyteen tutustumisen kautta, sekä kasvattaa ymmärrystä siitä, miten lähestymistapaa voisi hyödyntää omassa työssä ja miksi se on tärkeää....