Yhteinen terveys tunnetuksi -hankkeessa järjestetään kesäkuussa poikkitieteellinen työpaja. Tarkoituksena on tuoda yhteen eri osa-alueilla vaikuttavia tahoja, jotka joko suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat Yhteiseen terveyteen yhteiskunnassamme....