Luontokävely – Maatalousympäristön monimuotoisuus ja sen kytkökset yhteiseen terveyteen

OHF:n ensimmäinen Luontokävely kesäkuun alussa keskittyi pohtimaan maatalousympäristön monimuotoisuutta ja sen kytköksiä yhteiseen terveyteen akroekologian professori Juha Heleniuksen johdolla.

Luontokävelykuva1
Kuva 1: Viikin Koetilan lehmiä laitumella

Tapasimme Viikissä Koetilan edustalla, jossa puhujavieraamme piti lyhyen alustuksen tapahtuman aiheesta. Tämän jälkeen siirryimme kävelemään Viikin koetilan ympäristöön, jossa teimme erilaisia havaintoja navetta- ja peltoympäristöstä ja keskustelimme aiheesta.

Tässä muutamia esiin nousseita teemoja ja pointteja keskustelusta:

🌱 Maatilaympäristö tarjoaa elinympäristön monille erilaisille lajeille kasveista eläimiin, hyönteisiin ja mikrobeihin.

🌱 Maatilaympäristöissä elää mm. peltolintuja joiden ainoa elinympäristö se on. Jos peltoympäristöt häviäisivät, siitä voisi seurata paikallisia sukupuuttoja.

🌱 Laiduntaminen kasvattaa monimuotoisuutta, ja siellä esiintyvä lajisto riippuu laiduntavasta eläimestä.

🌱 Myös lannan käsittelyllä on vaikutusta maatalouden monimuotoisuuteen. Esimerkiksi lantakuoriaiset ovat vähentyneet maatiloilla lannankäsittelyn muutosten seurauksina, sillä lantakuoriaiset viihtyvät ja asustelevat lantakasoissa.

🌱 Peltojen pientareita ei saa eikä kannata ruiskuttaa/myrkyttää, sillä niiden monimuotoinen kasvilajisto tarjoaa kodin erilaisille hyönteisille kuten pölyttäjille. Esimerkiksi kaikki vihannekset vaativat pölyttämisen. Myös rypsi ja rapsi hyötyvät jonkin verran pölyttäjistä.

🌱 Kuivat ja lämpimät säät sekä voimistuneet tuulet lisäävät maaperän eroosiota. Ilmaston lämpeneminen myös jouduttaa näitä ilmiöitä, muodostaen vakavan uhan ruuantuotannolle.

🌱 Yhteenvetona: Maatalous ei ainoastaan kavenna monimuotoisuutta vaan osittain myös vaalii sitä.

Mielestämme oli virkistävää siirtää tieteellistä keskustelua sisätiloista raikkaaseen ulkoilmaan! Meitä helli tällä kertaa mukavan lämpöinen ja kesäinen sää. Toivotaan yhtä hyviä olosuhteita myös ensi kerralle.

Luontokävelykuva2
Kuva 2: Maatalousympäristön monimuotoisuus ja sen kytkökset yhteiseen terveyteen -luontokävely tapahtuman osallistujia