One Health ja One Health Finland

One Health

One Health (OH) eli yhteinen terveys, on ajattelutapa, jossa tunnistetaan, että ihmisten terveys on sidoksissa sekä muiden eläinten terveyteen että yhteiseen ympäristöömme. Ajattelutapa lähti leviämään laajemmin eläinlääkärien ja lääkärien yhteistyön tarpeesta vuosituhannen vaihteessa villieläimistä ihmisiin siirtyneiden ja uhkaavasti leviävien tartuntatautien taltuttamiseksi.

Viime vuosina One Health on laajentunut ympäristöä, ihmisten ja eläinten suhdetta tarkastelevaksi monialaiseksi lähestymistavaksi joka ottaa näiden hyvinvointiin vaikuttavat tekijät huomioon kokonaisvaltaisena verkostona.

One Health Finland

One Health Finland ry (OHF) perustettiin vuonna 2016, kun joukko eri alojen nuoria ammattilaisia huomasi kaipaavansa yhteisöä, jonka alla järjestää poikkitieteellisiä kohtaamisia yhteisen hyvinvoinnin ympärille. OHF on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan.

OHF:n tavoite on lisätä tietoisuutta yhteisestä terveydestä sekä lisätä tieteenalojen välistä yhteistyötä järjestämällä tapahtumia ja osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun. OHF on aiempina vuosina järjestänyt kaikille avoimia seminaareja ja työpajoja niin ammattilaisille kuin lapsille ja nuorillekin. Toiminnallaan OHF edistää monitieteistä vuoropuhelua, tieteen yleistajuistamista ja kokonaisvaltaisia lähestymistapoja.

OHF hallitus 2024

OHF:n hallitus vuodelle 2024 valittiin yhdistyksen syyskokouksessa 12.12.2023. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.
Enni Tuutti
puheenjohtaja

Eläinlääkäri, jonka erityiskiinnostuksen kohteita ovat mikrobiologinen elintarviketurvallisuus, zoonoosit ja luonnon biodiversiteetin vaaliminen.

Johannes Cairns
varapuheenjohtaja

Bio- ja ympäristötieteilijä (dosentti, FT), joka tutkii muun muassa eliöyhteisöjen eko-evolutiivisen resilienssin ja ihmisten ympäristötoiminnan ajureita.

Alma Seppälä
sihteeri

Mikrobiologian maisteri, joka ihmettelee päivittäin kuinka suuri vaikutus mikrobeilla on muiden organismien hyvinvointiin. Pitää asioiden näkemisestä, mihin alavalinta luo hieman haasteita.

Jesse Majlander
rahastonhoitaja

Mikrobiologian maisteri, jota kiinnostaa mikrobiresistenssi ihmisympäristöissä.

Siiri Lappalainen
jäsenvastaava

Biodiversiteetin vaalimisesta motivoitunut genetiikan maisteri, jota kiinnostaa systeemisten ratkaisujen löytäminen kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Simo Rissanen
sidosryhmävastaava

Yhteiskunnallisen muutoksen parissa työskentelevä kestävyystieteilijä (MMM), jota kiinnostavat ilmasto- ja ympäristöpolitiikka sekä systeemiset ratkaisut.

Elina Hakonen
hallituksen jäsen
Pian valmistuva mikrobiologian maisterivaiheen opiskelija, joka on kiinnostunut ympäristön monimutkaisista mikrobiologisista prosesseista, niiden vuorovaikutuksesta muuhun elolliseen sekä ihmisen roolista siinä kaikessa
Johanna Muurinen
hallituksen varajäsen

Antibioottiresistenssiä maatalousekosysteemeissä tutkiva agronomi (MMT), joka haluaa muistuttaa, että ihmiskunnan suurimmat haasteet eivät tottele tieteidenvälisiä rajauksia.

Minna Maunula
hallituksen varajäsen

Mikrobiologian maisteri, jota kiinnostaa antibioottiresistenssi, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Sanni Haahti
hallituksen varajäsen

Poikkitieteellisyyteen ja asioiden kokonaisvaltaisen ymmärtämisen tärkeyteen uskova bioinformatiikan diplomi-insinööri, jota kiehtoo niin pienet kuin suuret maailman mysteerit ja ilmiöt sekä niihin liittyvä tutkimus.