One Health ja One Health Finland

One Health

One Health (OH) eli yhteinen terveys, on ajattelutapa, jossa tunnistetaan, että ihmisten terveys on sidoksissa sekä muiden eläinten terveyteen että yhteiseen ympäristöömme. Ajattelutapa lähti leviämään laajemmin eläinlääkärien ja lääkärien yhteistyön tarpeesta vuosituhannen vaihteessa villieläimistä ihmisiin siirtyneiden ja uhkaavasti leviävien tartuntatautien taltuttamiseksi.

Viime vuosina One Health on laajentunut ympäristöä, ihmisten ja eläinten suhdetta tarkastelevaksi monialaiseksi lähestymistavaksi joka ottaa näiden hyvinvointiin vaikuttavat tekijät huomioon kokonaisvaltaisena verkostona.

One Health Finland

One Health Finland ry (OHF) perustettiin vuonna 2016, kun joukko eri alojen nuoria ammattilaisia huomasi kaipaavansa yhteisöä, jonka alla järjestää poikkitieteellisiä kohtaamisia yhteisen hyvinvoinnin ympärille. OHF on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan.

OHF:n tavoite on lisätä tietoisuutta yhteisestä terveydestä sekä lisätä tieteenalojen välistä yhteistyötä järjestämällä tapahtumia ja osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun. OHF on aiempina vuosina järjestänyt kaikille avoimia seminaareja ja työpajoja niin ammattilaisille kuin lapsille ja nuorillekin. Toiminnallaan OHF edistää monitieteistä vuoropuhelua, tieteen yleistajuistamista ja kokonaisvaltaisia lähestymistapoja.

OHF hallitus 2023

OHF:n hallitus vuodelle 2023 valittiin yhdistyksen syyskokouksessa 7.12.2022. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.
Johanna Muurinen
puheenjohtaja

Antibioottiresistenssiä maatalousekosysteemeissä tutkiva agronomi (MMT), joka haluaa muistuttaa, että ihmiskunnan suurimmat haasteet eivät tottele tieteidenvälisiä rajauksia.

Enni Tuutti
varapuheenjohtaja ja jäsenvastaava

Eläinlääkäri, jonka erityiskiinnostuksen kohteita ovat mikrobiologinen elintarviketurvallisuus, zoonoosit ja luonnon biodiversiteetin vaaliminen.

Jesse Majlander
rahastonhoitaja

Mikrobiologian maisteri, jota kiinnostaa mikrobiresistenssi ihmisympäristöissä.

Alma Seppälä
sihteeri ja jäsenvastaava

Mikrobiologian maisteri, joka ihmettelee päivittäin kuinka suuri vaikutus mikrobeilla on muiden organismien hyvinvointiin. Pitää asioiden näkemisestä, mihin alavalinta luo hieman haasteita.

Anniina Sarekoski
AMR-jaostovastaava

Mikrobiologian maisteri ja väitöskirjatutkija, syventynyt jätevesiperusteisen epidemiologian hyödyntämiseen zoonoottisten patogeenien ja antibioottiresistenssin seurannassa.

Minna Maunula
hallituksen jäsen

Mikrobiologian maisteri, jota kiinnostaa antibioottiresistenssi, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Sanni Haahti
hallituksen jäsen

Poikkitieteellisyyteen ja asioiden kokonaisvaltaisen ymmärtämisen tärkeyteen uskova bioinformatiikan diplomi-insinööri, jota kiehtoo niin pienet kuin suuret maailman mysteerit ja ilmiöt sekä niihin liittyvä tutkimus.

Leif Lakoma
hallituksen varajäsen

Tartuntataudeista innostunut infektiolääkäri, jota kiinnostaa rajat ylittävä yhteistyö terveysuhkien torjumiseksi.

Hanna Paulomäki
hallituksen varajäsen

Ekologi, jota kiinnostaa pohtia, kuinka ihmisten elämä saadaan planetaaristen rajojen sisälle. Uskoo vahvasti, että ratkaisun avain löytyy poikkitieteellisestä yhteistyöstä ja yhdessä oppimisesta.

Jenni Kaskela
hallituksen varajäsen

Eläinlääkäri. Sydäntä lähellä yhteinen terveys, eläimet ja ympäristö.