Category: Blogi

Me ja maapallo – miten vaalia yhteistä terveyttä? -julkaisu nyt saatavilla

OHF on toteuttanut tänä vuonna Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran rahoittaman Yhteinen terveys tunnetuksi -hankkeen, jonka tavoitteena oli tuoda yhteinen terveys tunnetuksi päättäjille, tutkijoille ja suurelle yleisölle. Osana hanketta tuotettiin Me ja maapallo - miten vaalia yhteistä terveyttä? -julkaisu, jonka tarkoituksena on lisätä ymmärrystä yhteisestä terveydestä. ...

Yhteinen terveys tunnetuksi -työpajan yhteenveto

Yhteinen terveys tunnetuksi -työpaja järjestettiin kesäkuussa yhteisen terveyden ympärillä työskenteleville tutkimuslaitosten, ministeriöiden, yliopistojen ja järjestöjen toimijoille. Päivän mittaiseen työpajaan osallistui 26 asiantuntijaa 21:stä eri sidosryhmästä. Tarkoituksena oli mahdollistaa poikkitieteellistä keskustelua yhteiseen terveyteen tutustumisen kautta, sekä kasvattaa ymmärrystä siitä, miten lähestymistapaa voisi hyödyntää omassa työssä ja miksi se on tärkeää....

Yhteinen terveys tunnetuksi yhteiskunnan eri toimijoille

Yhteinen terveys tunnetuksi -hankkeessa järjestetään kesäkuussa poikkitieteellinen työpaja. Tarkoituksena on tuoda yhteen eri osa-alueilla vaikuttavia tahoja, jotka joko suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat Yhteiseen terveyteen yhteiskunnassamme....

Onnistunut työpaja -koulutus

One Health Finland järjesti jäsenilleen Onnistunut työpaja -koulutuksen osana Sitran rahoittamaa Yhteinen terveys tunnetuksi -hanketta. Työpajakoulutuksen veti ELT Mariella Aalto-Araneda. Lisätietoa hankkeesta löydät blogistamme ja Sitran sivuilta....

Antibioottiresistenssityöpaja lukiolaisille 2022

One Health Finland ry pääsi jälleen parin vuoden koronaviruspandemian aiheuttaman tauon jälkeen järjestämään antibioottiresistenssityöpajan lukiolaisille. Työpajaan kutsuttiin Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun toista sekä kolmatta vuotta lukiota käyviä opiskelijoita, ja se järjestettiin 10.11.2022, juuri ennen WHO:n World Antibiotic Awareness Week-kampanjaa (WAAW). Työpajaan osallistui yhteensä 20 nuorta. ...

Yhteinen terveys tunnetuksi -hanke

Yhteinen terveys tunnetuksi on hanke, jolle One Health Finland ry (OHF) haki Sitralta rahoitusta. Positiivisen rahoituspäätöksen myötä hanke toteutetaan joulukuun 2022 ja syyskuun 2023 välisenä aikana ja hankkeeseen on palkattu kaksi osa-aikaista työntekijää: Projektijohtaja Minna Maunula sekä projektikoordinaattori Sanni Haahti. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii OHF:n puheenjohtaja Johanna Muurinen....

Antibioottiresistenssi-ilta 2022

One Health Finland ry järjestää tänä vuonna kaikille avoimen Antibioottiresistenssi-illan perjantaina 25.11.2022 klo 18–20 Helsingin Meilahden Terkko Health Hubissa. Tapahtuma keskittyy tällä kertaa tarkastelemaan antibioottiresistenssiä ihmisten aiheuttamana ongelmana, jossa ratkaisuja on etsittävä myös luonnontieteiden ulkopuolelta, sillä ainoastaan ihmiset voivat sen ratkaista....