Yhteinen terveys tunnetuksi -hanke

Yhteinen terveys tunnetuksi on hanke, jolle One Health Finland ry (OHF) haki Sitralta rahoitusta. Positiivisen rahoituspäätöksen myötä hanke toteutetaan joulukuun 2022 ja syyskuun 2023 välisenä aikana ja hankkeeseen on palkattu kaksi osa-aikaista työntekijää: Projektijohtaja Minna Maunula sekä projektikoordinaattori Sanni Haahti. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii OHF:n puheenjohtaja Johanna Muurinen.

Mistä on kyse?

Yhteinen terveys on esimerkki systeemisestä ajattelusta, jossa tunnistetaan ihmisen, muiden eläinten sekä ympäristön hyvinvointiin vaikuttavat tekijät kokonaisvaltaisena verkostona, jonka tasapainoa ihmisen aiheuttama ympäristönmuutos horjuttaa. Ajattelutapaa voidaan hyödyntää uudenlaisten lähestymistapojen löytämiseksi vallitsevien kriisien hallinnassa sekä niiden ennaltaehkäisyssä.

OHF:n hankkeen tavoitteena on tuoda yhteinen terveys tunnetuksi ja lisätä ymmärrystä ajattelutavan merkityksestä niin tieteellisessä tutkimuksessa kuin päätöksenteossakin. Tarkoituksena on mahdollistaa yhteisen terveyden mukaisen toiminnan edellyttämä yhteistyö ajattelutapojen laajentamisen kautta. Hankkeen osatöissä

  • i) järjestetään työpaja viranomaisille, päättäjille ja tutkijoille
  • ii) tuotetaan helposti levitettävä PDF-julkaisu yhteisestä terveydestä muuttuvassa yhteiskunnassa sekä
  • iii) edistetään tutkijoiden, viranomaisten ja muiden toisistaan riippuvaisten tahojen kohtaamisia verkostomaisen alustan avulla.

Viranomaisille, päättäjille ja tutkijoille pidettävässä työpajassa tarkoituksena on ohjata osallistujat tunnistamaan mitä yhteinen terveys tarkoittaa ja ymmärtämään mille yhteisen terveyden osa-alueelle heidän harjoittamansa toiminta sijoittuu. Lisäksi halutaan avata keskustelua sekä mahdollistaa sidosryhmien välistä yhteistyötä.  Samalla osallistujat oppivat, miksi on tärkeää etsiä myös muiden toimijoiden tuottamaa tietoa oman asiantuntemuksen rajoilta.

Hankkeen toisessa osiossa toteutettava PDF-julkaisu esittelee tieteelliseen tietoon perustuen, miksi meillä on tarttuvia tauteja, pandemioita ja ympäristökriisejä. Julkaisussa nostetaan esiin Suomessa toimivia tahoja, joiden toiminta linkittyy yhteiseen terveyteen.

Verkostomaisen alustan luominen aloitetaan jo hankkeessa järjestettävässä työpajassa. Sen onnistumiseksi halutaan tietää, millaista käytännön yhteistyötä sidosryhmät toivovat ja mihin tahoihin sidosryhmät haluavat avata keskusteluyhteyden. Näin voi syntyä poikkitieteellistä keskustelua, uudenlaisia hankkeita, uusia rahoituskanavia, monitieteellisempää tutkimusta ja uusia strategioita haasteiden ratkaisemiseksi.Seuraa hankkeen kuulumisia OHF:n nettisivuilta Blogi-päivitysten kautta sekä muista OHF:n some-kanavilta kuten Twitteristä tai Instagramista.