Antibioottiresistenssityöpaja lukiolaisille 2022

One Health Finland ry (OHF) pääsi jälleen parin vuoden koronaviruspandemian aiheuttaman tauon jälkeen järjestämään antibioottiresistenssityöpajan lukiolaisille. Työpajaan kutsuttiin Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun toista sekä kolmatta vuotta lukiota käyviä opiskelijoita, ja se järjestettiin 10.11.2022, juuri ennen WHO:n World Antibiotic Awareness Week -kampanjaa (WAAW). Työpajaan osallistui yhteensä 20 nuorta.

Tämä, jo kolmannen kerran OHF:n järjestämä työpaja lukiolaisille, järjestettiin tavalliseen tapaan Helsingin yliopiston Viikin kampuksella, Mikrobiologian osastolla. Varapuheenjohtajamme Jesse Majlander piti lukiolaisille esittelyn antibioottiresistenssistä ja One Health -ajattelusta sekä siitä, miten nämä aiheet kietoutuvat toisiinsa. Hallituksen varajäsen Minna Maunula johti työpajan käytännön osuuden sekä demonstroi työn vaiheet. Työpajassa mukana auttamassa olivat paikan päällä myös järjestäjätiimistä sihteerimme Alma Seppälä sekä hallituksen jäsen Leif Lakoma.

Työpajaa varten saimme käyttöömme Viikin Biokeskus 1:ssa sijaitsevan opetuslaboratorion sekä työpajan materiaalit kuten Mueller-Hinton agar -kasvatusalustoja, erilaisia antibioottitabletteja, vanupuikkoja, Ringer-liuosta sekä muita mikrobiologiseen ja aseptiseen työskentelyyn tarvittavia materiaaleja. Lukiolaiset pääsivät viljelemään maljoille ympäristönäytteitä valitsemistaan kohteista. Näytteenottokohteiksi valikoitui tänä vuonna esimerkiksi urheilukello, kuksa, juomapullo, hissin painikkeet ja jopa koulusta mukana tuotu yhteiskäyttökäsipyyhe. Oppilaat tekivät valitsemastaan näytteestä pintaviljelyn kahdelle kasvatusalustalle, joista toiseen aseteltiin 2–3 eri antibioottikiekkoa. Toinen kasvatusalusta toimi kontrollimaljana, jonka avulla varmistuttiin viljelyn ja näytteenoton onnistuminen. Maljat vietiin inkuboitumaan +37°C lämpöhuoneeseen.

Joulukuun alkupuolella varapuheenjohtajamme Jesse Majlander kävi esittelemässä ja vetämässä yhteen tuloksia työpajassa tehdyistä maljoista Viikin normaalikoulussa, jolloin oppilaat pääsivät myös näkemään työnsä tuloksen. Maljat olivat kasvaneet hyvin, ja joillakin maljoista oli melko eksoottisen värisiä mikrobipesäkkeitä. Yhteenvedossa käytiin vielä läpi, miten kyseisiä antibioottiherkkyysmääritykseen käytettyjä maljoja tulkitaan ja millaisia jatkotutkimuksia niistä voisi mahdollisesti tehdä.

Antibioottiresistenssityöpajaa sekä Antibioottiresistenssi-iltaa sponsoroivat Mikrobiologikilta, Hologic Inc, Resistomap Oy ja Helsingin yliopiston Mikrobiologian osasto.

Lukiolaisia työpajassa
Lukiolaisia työpajassa.