Vuoden 2021 hallitus

valittiin yhdistyksen syyskokouksessa 15.12.2020 ja siihen kuuluvat puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Jesse Majlander
puheenjohtaja, rahastonhoitaja

Mikrobiologian maisteri, jota kiinnostaa mikrobiresistenssi ihmisympäristöissä.

LinkedInTwitterFacebook
Mariella Aalto-Araneda
varapuheenjohtaja

Eläinlääkäri (ELT), jonka tutkimusmatkalla villieläintaudeista ruoan turvallisuuteen ihminen on potilas, taudinaiheuttaja ja mahdollisuus muutokseen.

LinkedInFacebook
Johannes Cairns
sihteeri

Antibioottiresistenssiä tutkiva evoluutiomikrobiologi (FT), joka uskoo, että luova yhteisö on avain ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisuun.

LinkedIn
Johanna Muurinen
AMR-jaostovastaava, viestintävastaava

Antibioottiresistenssiä maatalousekosysteemeissä tutkiva agronomi (MMT), joka haluaa muistuttaa, että ihmiskunnan suurimmat haasteet eivät tottele tieteidenvälisiä rajauksia.

LinkedInTwitterFacebook
Enni Tuutti
jäsenvastaava

Eläinlääkäri, jonka erityiskiinnostuksen kohteita ovat mikrobiologinen elintarviketurvallisuus, zoonoosit ja luonnon biodiversiteetin vaaliminen.

LinkedInTwitterFacebook
Jenni Kaskela
viestintävastaava
Facebook
Leif Lakoma
hallituksen jäsen
Jan Mattila
varajäsen

Ekonomi ja ympäristöterveydenhuoltoon erikoistuva eläinlääkäri, jonka mielestä ratkaisu terveydenhuollon ongelmiin löytyy sosiaalisesti vastuullisesta yrittämisestä ja tietojärjestelmien tehokkaasta hyödyntämisestä.

LinkedInTwitter
Minna Maunula
varajäsen

Mikrobiologian maisteri, jota kiinnostaa tieteen popularisoinnin ja denialismin tuomien haasteiden lisäksi antimikrobiresistenssi, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

LinkedInFacebook